ต้องการรับวารสารข่าวเศรษฐกิจรายเดือน ต้องทำอย่างไรบ้าง


ติดต่อประชาสัมพันธ์ หรือ ทำหนังสือถึงหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์