นอกจากวารสารข่าวเศรษฐกิจรายเดือน เช่น หนังสือสถิติการเกษตร วารสารพยากรณ์ มีการขอรับเป็นสมาชิก และบริการส่งให้หรือไม่


ไม่มีค่ะ แต่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ในเรื่อง “เอกสารดาว์นโหลด”