รองเลขาธิการ สศก. กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง .

รองเลขาธิการ สศก. กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.15 น. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน (ศาลพระภูมิ /รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง และ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์) ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย
 
-- -- -- -- --