สศก. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน การประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาแนวทางการบูรณาการกลไกทำงาน ชุดความรู้ งบประมาณ และระยะเวลาในการลงพื้นที่ เพื่อวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะมีการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมืองทองธานี โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT #สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร #ไทยนิยมยั่งยืน
-- -- -- -- --