รธก.สศก.ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน กษ.

          วันที่ 8 มีนาคม 2561 ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาด้านการเกษตรและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-- -- -- -- --