รธก.สศก. ร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมร่วมในพิธีเปิดงามหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลานอุบลสแควร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1702104929878601