สศก. จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ณ ห้องประชุมอุไรกุล อาคารสำวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาข้อมูลในการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในภาพรวม และหมวด 1 – หมวด 7

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1703138516441909