รธก.สศก. ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟฯ เขาทะลุ จ.ชุมพร

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายธรณิศร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรกรทำสวน เขาทะลุ จ.ชุมพร” โดยใช้เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โอกาสนี้ ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่ ได้แก่ สหกรณ์จังหวัดชุมพร เกษตรจังหวัดชุมพร ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำสวน เขาทะลุ จ.ชุมพร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ภายใต้ระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนดรวมทั้ง ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตกาแฟ ในพื้นที่ ต.เขาทะลุ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร เพื่อให้คำแนะนำในการขอเงินจากกองทุนฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจฯ ในโอกาสต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1712226582199769