สศก.ร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรมจริยธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. และนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สศก. ร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรมจริยธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธี