สศก. มก. ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร หารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทำงาน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานทางวิชาการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ และการกำหนดประเด็นการศึกษาทางวิชาการเศรษฐกิจการเกษตร สู่การเผยแพร่ข่าว การแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนตามที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำหรับผลวิเคราะห์การศึกษาร่วมกัน ระหว่าง สศก. และ มก. จะมีการนำเสนอต่อคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทราบ และเป็นทิศทางในการเสนอแนะนโยบาย และมาตรการทางการเกษตรต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1722799711142456