ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งทะเลค่ะ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกุ้งขาว กุ้งทะเล ในเรื่อง จำนวนเกษตรกรที่ผลิตกุ้งขาวทั้งประเทศ รายจังหวัด และรายอำเภอ ย้อนหลัง 10 ปี ปริมาณผลผลิต ราคาผลผลิต การนำเข้าและการส่งออกด้วยนะคะ และสถานการณ์การผลิตกุ้งขาวแวนนาไม และการตลาดในปัจจุบัน \nขอบพระคุณมากค่ะ
โดย : นักศึกษา
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทางemailแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น