ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ปี 2561
ขอทราบราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ปี 2561\n- ข้าวหอมมะลิ\n- ข้าวเจ้า\n- ข้าวเหนียว\n- มันสำปะหลัง\n- อ้อยโรงงาน\n- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์\n- ยาสูบ\n- ยางพารา\n- มะขาม\n ขอบคุณค่ะ
โดย : จันจิ
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทางemailแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น