อยากทราบข้อมูลต้นทุนการผลิตของพืชยาสูบพันธุ์ต่าง ๆ ของปี 2555-2560
อยากทราบข้อมูลต้นทุนการผลิตของพืชยาสูบพันธุ์ต่าง ๆ ดังนี้\n -ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย\n -ยาสูบพันธุ์เตอร์กิซ\n -ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์\n -ยาสูบพันธุ์พื้นเมือง\nโดยอยากทราบ ต้นทุนต่อไร่, ต้นทุนต่อกิโลกรัม ทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด\nของช่วงปีการผลิต 2555-2560
โดย : Thawatchai69
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ต้องขออภัยด้วยค่ะ ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลต้นทุนยาสูบค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น