ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลปริมาณและมูลค่าส่งออกมะม่วง เพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์คะ
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์คะ \n1. ปริมาณและมูลค่าส่งออกมะม่วง (รวม) ของไทย ปี 50-60\n2. ปริมาณและมูลค่าส่งออกมะม่วงผลสด ของไทย ปี 50-60\n3. ปริมาณและมูลค่าส่งออกมะม่วงแช่แข็ง ของไทน ปี 50-60
โดย : นฤตยา โมงนาที นิสิต ป.โท ม.เกษตรศาสตร์
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทางemailแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น