การพยากรณ์สินค้าเกษตร
ทำไมถึงไม่มีผลพยากรณ์ สับปะรดโรงงานและอ้อยโรงงานครับ (เดิมเคยมี)
โดย : วัชรพล
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ข้อมูลสับปะรดอยู่ระหว่างการปรับตัวเลขค่ะ ส่วนข้อมูลอ้อยทางเราไม่มีผลพยากรณ์เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้เก็บข้อมูลโดยตรง โดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น