ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
เงินเยียวเกษตกร วิชชุดา 5004 1268 ผู้ใช้ทั่วไป(พุธ 28 ตุลาคม 2563 16:54:07)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล นางสาวปราณี โพธิ์คำ 427 201 ผู้ใช้ทั่วไป(อังคาร 27 ตุลาคม 2563 15:50:44)
ขอความอนุเคราะหิข้อมูลครับ นาย กฤษฎา อุตสาหะ 5076 1270 ผู้ใช้ทั่วไป(พุธ 28 ตุลาคม 2563 08:21:27)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล อริยา โปร่งสิริกุล 7966 1307 ผู้ใช้ทั่วไป(เสาร์ 24 ตุลาคม 2563 15:58:29)
ข้อมูลการปลูกพริกในภาคเหนือ สุพัตรา คำเรียง 8543 1329 ผู้ใช้ทั่วไป(พุธ 28 ตุลาคม 2563 02:50:03)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เชอร์ล็อคโฮม 5202 1273 ผู้ใช้ทั่วไป(พุธ 28 ตุลาคม 2563 16:17:09)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล prathan 641 207 ผู้ใช้ทั่วไป(พฤหัส 03 ธันวาคม 2563 13:27:36)
กรุณาอนุเคราะห์ข้อมูล ปริมาณเนื้อที่การปลูกพืชทั้งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1977-2015 (พ.ศ.2520-2558) นายปฐพีพัฒน์ แสนทวีสุข (ผู้ช่วยสืบค้นข้อมูล ดร.นรารัก บุญญานาม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา) 721 202 ผู้ใช้ทั่วไป(อังคาร 27 ตุลาคม 2563 15:58:07)
สอบถามข้อมูลการส่งออกและนำเข้า ยาสูบพันธุ์เตอร์กิซ Thawatchai69 8176 1276 ผู้ใช้ทั่วไป(พุธ 28 ตุลาคม 2563 14:37:22)
การพยากรณ์สินค้าเกษตร วัชรพล 5226 1281 ผู้ใช้ทั่วไป(พุธ 28 ตุลาคม 2563 10:24:09)