ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล นางสาวปราณี โพธิ์คำ 2 0
ขอความอนุเคราะหิข้อมูลครับ นาย กฤษฎา อุตสาหะ 8 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล อริยา โปร่งสิริกุล 17 0
ข้อมูลการปลูกพริกในภาคเหนือ สุพัตรา คำเรียง 296 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เชอร์ล็อคโฮม 191 1 ผู้ใช้ทั่วไป(จันทร์ 09 กรกฎาคม 2561 14:58:21)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล prathan 186 2 ผู้ใช้ทั่วไป(อาทิตย์ 20 มกราคม 2562 18:27:24)
กรุณาอนุเคราะห์ข้อมูล ปริมาณเนื้อที่การปลูกพืชทั้งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1977-2015 (พ.ศ.2520-2558) นายปฐพีพัฒน์ แสนทวีสุข (ผู้ช่วยสืบค้นข้อมูล ดร.นรารัก บุญญานาม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา) 231 1 ผู้ใช้ทั่วไป(จันทร์ 09 กรกฎาคม 2561 11:01:54)
สอบถามข้อมูลการส่งออกและนำเข้า ยาสูบพันธุ์เตอร์กิซ Thawatchai69 192 1 ผู้ใช้ทั่วไป(จันทร์ 09 กรกฎาคม 2561 11:01:23)
การพยากรณ์สินค้าเกษตร วัชรพล 218 1 ผู้ใช้ทั่วไป(อังคาร 03 กรกฎาคม 2561 14:57:03)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลปริมาณและมูลค่าส่งออกมะม่วง เพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์คะ นฤตยา โมงนาที นิสิต ป.โท ม.เกษตรศาสตร์ 228 1 ผู้ใช้ทั่วไป(อังคาร 03 กรกฎาคม 2561 13:50:29)