ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ข้อมูลการปลูกพริกในภาคเหนือ สุพัตรา คำเรียง 252 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เชอร์ล็อคโฮม 152 1 ผู้ใช้ทั่วไป(จันทร์ 09 กรกฎาคม 2561 14:58:21)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล prathan 145 2 ผู้ใช้ทั่วไป(อาทิตย์ 20 มกราคม 2562 18:27:24)
กรุณาอนุเคราะห์ข้อมูล ปริมาณเนื้อที่การปลูกพืชทั้งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1977-2015 (พ.ศ.2520-2558) นายปฐพีพัฒน์ แสนทวีสุข (ผู้ช่วยสืบค้นข้อมูล ดร.นรารัก บุญญานาม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา) 193 1 ผู้ใช้ทั่วไป(จันทร์ 09 กรกฎาคม 2561 11:01:54)
สอบถามข้อมูลการส่งออกและนำเข้า ยาสูบพันธุ์เตอร์กิซ Thawatchai69 171 1 ผู้ใช้ทั่วไป(จันทร์ 09 กรกฎาคม 2561 11:01:23)
การพยากรณ์สินค้าเกษตร วัชรพล 178 1 ผู้ใช้ทั่วไป(อังคาร 03 กรกฎาคม 2561 14:57:03)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลปริมาณและมูลค่าส่งออกมะม่วง เพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์คะ นฤตยา โมงนาที นิสิต ป.โท ม.เกษตรศาสตร์ 198 1 ผู้ใช้ทั่วไป(อังคาร 03 กรกฎาคม 2561 13:50:29)
อยากทราบข้อมูลต้นทุนการผลิตของพืชยาสูบพันธุ์ต่าง ๆ ของปี 2555-2560 Thawatchai69 185 1 ผู้ใช้ทั่วไป(ศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 15:21:15)
ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ปี 2561 จันจิ 189 1 ผู้ใช้ทั่วไป(ศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 15:18:57)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งทะเลค่ะ นักศึกษา 192 1 ผู้ใช้ทั่วไป(ศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 14:13:37)