น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 น้ำยางสด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
กรกฎาคม
1
- - - - -
 
2
31.00 38.00 38.00 39.50 39.50
 
3
31.00 38.00 38.00 39.50 39.50
  4 31.00 38.00 38.00 39.50 39.50
 
5
30.00 37.00 37.00 39.00 39.00
 
6
29.00 37.00 37.00 39.00 39.00
 
7
- - - - -
 
8
- - - - -
 
9
29.00 38.00 38.00 40.00 40.00
 
10
29.00 38.00 38.00 40.00 40.00
 
11
         
 
12
         
 
13
         
 
14
         
 
15
         
 
16
         
 
17
         
 
18
         
 
19
         
 
20
         
 
21
         
 
22
         
 
23
         
 
24
         
 
25
         
 
26
         
 
27
         
 
28
         
 
29
         
 
30
         
 
31