เงาะโรงเรียน

 

เงาะโรงเรียน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 เงาะโรงเรียน(ตะกร้า)
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง ตลาดกลางเขาดิน ร้านรับซื้อคุณวารินทร์ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร
อ.เขาสมิง อ.แกลง อ.นาสาร อ.นาสาร
จ.ตราด จ.ระยอง จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
 
     
เดือน วันที่        
กรกฎาคม
1
-
-
-
-
 
2
23.00
-
-
-
 
3
-
-
-
-
 
4
-
-
-
-
 
5
-
-
-
-
 
6
-
-
40.00
35.00
 
7
-
-
-
-
 
8
-
-
-
-
 
9
-
-
35.00
35.00
 
10
-
-
35.00
35.00
 
11
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
31