ลิ้นจี่

 

ลิ้นจี่

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ลิ้นจี่จักรพรรดิ์
ร้านนายหวิน แก้วใจ
บริษัท รอยัลอินเตอร์กรุ๊ป 88 จำกัด
กำนันสุมัศน์
อ.แม่ใจ
อ.ไชยปราการ
อ.ฝาง
จ.พะเยา
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B
กรกฎาคม
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
2
-
-
-
-
-
-
50.00
40.00
30.00
 
3
-
-
-
-
-
-
50.00
40.00
30.00
 
4
-
-
-
-
-
-
50.00
40.00
30.00
 
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31