ลิ้นจี่

 

ลิ้นจี่

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์
ร้านนายหวิน แก้วใจ
ร้านรับซื้อ กำนันสุทัศน์
ร้านรับซื้อกำนันสุทัศน์
อ.แม่ใจ
อ.ฝาง
อ.ฝาง
จ.พะเยา
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B
มิถุนายน
1
26.00
13.00
-
28.00
16.00
11.00
-
-
-
 
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
4
26.00
13.00
-
28.00
16.00
11.00
-
-
-
 
5
26.00
13.00
-
28.00
16.00
11.00
-
-
-
-
6
-
-
-
28.00
16.00
11.00
-
-
-
 
7
-
-
-
28.00
16.00
11.00
-
-
-
 
8
-
-
-
28.00
16.00
11.00
-
-
-
 
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
11
-
-
-
26.00
14.00
9.50
45.00
30.00
25.00
 
12
-
-
-
26.00
14.00
9.50
45.00
30.00
25.00
 
13
-
-
-
25.00
13.00
8.00
43.00
28.00
23.00
 
14
-
-
-
23.00
12.00
7.00
40.00
25.00
21.00
 
15
-
-
-
23.00
12.00
7.00
40.00
25.00
21.00
 
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
18
-
-
-
25.00
15.00
7.00
40.00
25.00
21.00
 
19
-
-
-
25.00
15.00
7.00
40.00
25.00
21.00
 
20
-
-
-
25.00
15.00
7.00
43.00
25.00
21.00
 
21
-
-
-
25.00
15.00
7.00
43.00
25.00
21.00
 
22
-
-
-
25.00
15.00
7.00
43.00
25.00
21.00
 
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
25
-
-
-
-
-
-
45.00
27.00
23.00
 
26
-
-
-
-
-
-
45.00
27.00
23.00
 
27
-
-
-
-
-
-
48.00
30.00
28.00
 
28
-
-
-
-
-
-
48.00
30.00
28.00
 
29
-
-
-
-
-
-
48.00
30.00
28.00
 
30