ข้าวเปลือกเจ้า

 

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561  ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี
ความชื้น 15%  ความชื้น 25%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง  โรงสีไฟโชครุ่งเรือง
104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เดือน วันที่ โทร. (055)366103, 222186 โทร. (055)366103, 222186
พฤษภาคม
1
-
-
 
2
8,100
6,600
 
3
8,100
6,600
 
4
8,100
6,600
 
5
-
-
 
6
-
-
 
7
8,100
6,600
 
8
8,100
6,600
 
9
8,100
6,600
 
10
8,100
6,600
 
11
8,100
6,600
 
12
-
-
 
13
-
-
 
14
-
-
 
15
8,100
6,600
 
16
8,100
6,600
 
17
8,100
6,600
 
18
8,100
-
 
19
-
-
 
20
-
-
 
21
8,100
-
 
22
8,100
-
 
23
8,200
-
 
24
8,200
-
 
25
8,200
-
 
26
-
-
 
27
-
-
 
28
8,200
-
 
29
-
-
 
30
8,200
-
 
31
-
-