เทปที่ 165 ดัชนีรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วง 4 เดือน สร้างรายได้งาม