เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 170 สศก. ดำเนินการติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จ.นนทบุรี