เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 171 สศก ร่วมกับ มก. พัฒนาเกษตรเตรียมพร้อมสู่ยุค 5G