เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 172 สศก. ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ร. 10