สศก.จัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Data to Big Data