สศก. ลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะการผลิตปาล์มน้ำมัน 4 จังหวัดภาคใต้

     วันที่ 25 พศจิกายน 2560 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมทีมคณะทำงานหลังเสร็จภารกิจลงพื้นที่ประเมินปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันโดยวิธีนับทะลายปาล์ม และสำรวจภาวะการผลิตโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สุราษฏร์ธานี, จ.ชุมพร, จ.นครศรีธรรมราช, และ จ.กระบี่ ณ ที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 (สศท. 8) จ.สุราษฏร์ธานี โดยมี นายธรณิศร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการ สศท. 8 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
---------------