รองเลขาธิการ สศก.ร่วมแสดงความยินดีกรมหม่อนไหม ครบรอบ 8 ปี

รองเลขาธิการ สศก.ร่วมแสดงความยินดีกรมหม่อนไหม ครบรอบ 8 ปี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกรมหม่อนไหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี ณ กรมหม่อนไหม
 
-- -- -- -- --