สศก. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานราชการ ประเทศบังกลาเทศ

          สศก. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานราชการ ประเทศบังกลาเทศ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เลขาธิการ สศก. ได้มอบหมายให้ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ สศก.และข้าราชการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานราชการ ประเทศบังกลาเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศไทยและบังกลาเทศ เพื่อการบริหารจัดการด้านการลงทุนและการสนับสนุนเพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของเกษตรกร ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ
 
-- -- -- -- --