รองเลขาธิการมอบนโยบายการปฏิบัติงานกับสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

          วันที่ 10 มกราคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร รายงานถึงผลการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ มีข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมอุไรกุล อาคารสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
-- -- -- -- --