สศก. แถลงข่าวด้านเศรษฐกิจการเกษตรประจำสัปดาห์

สศก. แถลงข่าวด้านเศรษฐกิจการเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แถลงข่าวด้านเศรษฐกิจการเกษตรประจำสัปดาห์ ประเด็น มาตรการแก้ไขปัญหาสับปะรดและแนวทางบริหารจัดการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์