รธก. สศก. นำคณะขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เยี่ยมชม ศพก.

28 รูปภาพUpdated 2 วันที่แล้ว
           วันที่ 12 มกราคม 2561 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก เดินทางเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมี นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
 
-- -- -- -- --