รธก.สศก. ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแผนการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ

          วันที่ 19 มกราคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแผนการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ชั้น 2 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานภาครัฐ ร่วมกับนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานภาคเอกชน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช เป็นกรรมการ
-- -- -- -- --