รธก.สศก. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดยนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานการประชุม ณ ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยมีการหารือในประเด็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปประเทศ อาทิ การบริหารจัดการน้ำ พัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร (big data) และการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
-- -- -- -- --
 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1659229407499487