การสัมมนาถั่วเหลืองเชียงใหม่หายไปไหน ทำอย่างไรให้กลับมา

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาถั่วเหลืองเชียงใหม่หายไปไหน ทำอย่างไรให้กลับมา ซึ่งจัดโดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเลขานุการ AFSIS ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การสัมมนาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Inputstatistics Data on Food processing region ซึ่งประเทศไทยดำเนินการร่วมกับสำนักงานเลขานุการ AFSIS และกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงประเทศญี่ปุ่นเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Food Value chain ของพืชอาหาร โดยไทยได้เลือกทำการศึกษาถั่วเหลือง มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตการตลาดของถั่วเหลืองในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผลจากการสัมมนานี้จะเป็นแนวทางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปใช้กำหนดนโยบายและมาตรการสำหรับส่งเสริมสำหรับการตลาดถั่วเหลืองเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1707835239305570