รธก.สศก ให้สัมภาษณ์รายการคนไทยหัวใจเกษตร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในประเด็น พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน และประเด็นความร่วมมือร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการและกาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองหน่วยงานเพื่อเตรียมพร้อมสู่ยุค 5G ทั้งนี้ จะออกอากาศในรายการคนไทยหัวใจเกษตร ทางสถานีโทรทัศน์ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวีต่อไป