ลธก. เยี่ยมชมการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่แตงโมอินทรีย์ ปลูกฮัก