ลธก. สศก. ให้การต้อนรับทูตพาณิชย์อิสราเอลประจำประเทศไทย

         วันที่ 19 มีนาคม ๒๕61 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับทูตพาณิชย์อิสราเอลประจำประเทศไทย Mr. Dagan Alony เพื่อหารือและแจ้งกำหนดการจัดการสัมมนานานาชาติเรื่องเทคโนโลยีด้านการเกษตร Agritech 2018 โดยมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 ณ ประเทศอิสราเอล พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายด้านการเกษตรที่สำคัญ ตลอดจนหารือความร่วมมือทางการเกษตรที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร และความเป็นไปได้ในการเสนอความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทยและอิสราเอล
-- -- -- -- --