ลธก. สศก. ร่วมหารือความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมหารือความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1720987561323671