การประชุมแนวทางการบริหารจัดการแผนการผลิตสินค้าเกษตรและฐานข้อมูล

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1757392011016559