ลธก.สศก. บันทึกเทปรายการคนไทยหัวใจเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1773618769393883