ลธก. สศก. ประชุมพยากรณ์แนวโน้มผลผลิตข้าวปี 61

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมพยากรณ์แนวโน้มผลผลิตข้าวปี 61 รอบ 1 ที่ห้อง 123 โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพร้อมให้สัมภาษณ์แนวโน้มผลผลิตข้าวปี 61
 
-- -- -- -- --