การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๓๔ - ๑๓๕
 
-- -- -- -- --