การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2560 โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
-- -- -- -- --