การประชุมแนวทางการประเมินปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมแนวทางการประเมินปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2560 โดยมี นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
-- -- -- -- --