สศก. ร่วมวางพวงมาลาคารวะสามบูรพาจารย์เนื่องในโอกาสครบ 75 ปี มก.

          สศก. ร่วมวางพวงมาลาคารวะสามบูรพาจารย์เนื่องในโอกาสครบ 75 ปี มก. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำคณะเจ้าหน้าที่ สศก. ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
-- -- -- -- --