ลธก. สศก. เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สศท. 2 (8 ม.ค. 2561)

          วันที่ 8 มกราคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก โดยมี นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ