ลธก. สศก. รับฟังนโยบายรองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยม ธ.ก.ส. (4 ม.ค. 2561)

    วันที่ 4 มกราคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมรับฟังนโยบาย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. กรุงเทพฯ