สศก. ร่วมติดตาม ครม. สัญจรการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2560

สศก. ร่วมติดตาม ครม. สัญจรการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2560 จังหวัดสุโขทัย วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะร่วมติดตาม ครม.สัญจร ภาคเหนือ โดยมี นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมอาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย พร้อมนี้นายรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนวัตกรรมพาหนะไฟฟ้า ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย