ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (6 ก.พ. 2561)

ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
 
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 16,000 บาท/ตัน
 
ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี (ความชื้น 15%)
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 8,450 บาท/ตัน
 
มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.30 บาท/กก.
 
ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17% (บาท/กก.)
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3.30 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2561 ที่ราคา 3.10 บาท/กก.
บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 3.90 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ราคา 3.80 บาท/กก.
 
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 44.99 บาท/กก.
 
น้ำยางพาราสด
ร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 41.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ราคา 42.00 บาท/กก.
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช 44.00 บาท/กก.
 
หอมแดงแห้ง 7-15 วัน (ขนาดกลาง)
ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 17.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ราคา 15.00 บาท/กก.
 
หอมหัวใหญ่ ตัดจุก เบอร์ 1 (บาท/กก.)
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด จ.เชียงใหม่ 14.00 บาท/กก.
 
สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ราคา5.20 บาท/กก.
 
สารกาแฟโรบัสต้า
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 71.50 บาท/กก.
 
สุกร
สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 45.00 บาท/กก.
 
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 30.50 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 230.00 บาท/ร้อยฟอง
 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 180.00 บาท/กก.